Mindfulnessbaserad utbildning

Mind Zone erbjuder mindfulnessbaserad utbildning för både privatpersoner och företag. Utbildningen är forskningsbaserad och utvecklad av världsledande experter.

Mind Zone erbjuder följande utbildningar för privatpersoner:

Grundkurs i mindfulness

Grundkursen i mindfulness är forskningsbaserat träningsprogram som visar att vi kan öka vår livskvalitet och hälsa genom att öva medveten närvaro i vårt dagliga liv. Utbildningen är delvis upplevelsebaserad och träningen utvecklar förmågor som ökad självinsikt, reglering av emotioner, självledarskap, ökad inre kompass och självtillit, empati och lär oss att hantera stressfyllda situationer mer ändamålsenligt och utvecklar vår sociala förmåga.

Mind Zone erbjuder följande utbildningar för företag och organisationer:

Mindfulness på jobbet

Föreläsning om hållbart ledarskap

Chefsnätverk


Ledare och grupper som tränar mindfulness förbättrar arbetsklimatet, minskar stress, fattar bättre beslut, ökar kreativiteten och leder till bättre relationer för att nämna några positiva effekter. Utbildningen är ett forskningsbaserat träningsprogram som visar att vi kan öka vår livskvalitet och hälsa genom att öva medveten närvaro i vårt dagliga liv. Dagens fokus på de kognitiva förmågorna i ett allt mer komplext samhälle gör att vi behöver vi träna oss i att stilla oss och öva oss i att medvetet rikta vår uppmärksamhet.

Alla utbildningar kan ske via fysiskt möte eller via digital plattform.

Vill du veta mer innan du bokar? Kontakta Mind Zone.