Mindfulness på jobbet

8 gånger á 1h 45 min
Denna utbildning riktar sig till företag och organisationer

Förmågor som tränas är bättre fokus och koncentrationsförmåga, bättre beslutsfattande ökad kreativitet, bättre konflikthanteringsförmåga, ökad självinsikt, reglering av emotioner, bättre självledarskap, fördjupar den empatiska förmågan och lär oss hantera stressfyllda situationer mer ändamålsenligt och utvecklar vår sociala förmåga.


Utbildningen Mindfulness på jobbet varvar upplevelsebaserad träning, gruppövningar, kortare föreläsningar och reflektion. Innehållet bygger på enkla verktyg från mindfulness based stress reductiont (MBSR) och med inspiration och verktyg från Googles utbildning i emotionell intelligens Search Inside Yourself som båda har sin grund i forskning och har utvecklats av världsledande experter.


Ledare och grupper som tränar mindfulness förbättrar arbetsklimatet, minskar stress, fattar bättre beslut, ökar kreativiteten och leder till bättre relationer för att nämna några positiva effekter. Det är ett forskningsbaserat träningsprogram som visar att vi kan öka vår livskvalitet och hälsa genom att öva medveten närvaro i vårt dagliga liv. Dagens fokus på de kognitiva förmågorna i ett allt mer komplext samhälle gör att vi behöver vi träna oss i att stilla oss och öva oss i att medvetet rikta vår uppmärksamhet.


Förkunskaper:

Du behöver inga förkunskaper för att gå kursen. Alla är välkomna.


Kursens upplägg:

Kursen består av åtta lärarledda tillfällen à 1h 45 min. Kursen varvar upplevelsebaserad träning, forskning och teori samt tillfällen för delning av erfarenheter mellan gruppens medlemmar. Mellan kurstillfällena får du förslag på träning som du genomför på egen hand.


Exempel från kursens innehåll:

  • Introduktion av mindfulness

  • Genomgång av mindfulness nio attityder.

  • Avslappningsträning, mental träning och medvetandeträning.

  • Hur man tränar i vardagen.

  • Vad säger forskningen – vad som händer i hjärnan och om mindfulness positiva effekter.

  • Hur kan mindfulness minska stress, oro och sömnproblem. Vad händer när vi multitaskar?

  • Går det att styra sina tankar och känslor?

  • Hur du kan träna din koncentration, fokus, impulskontroll och vara i flow”

  • Hur mindfulness kan implementeras i arbetet.