210326-55color_edited.jpg

Konsulttjänster

Interimsuppdrag & Processtöd

Mind Zone arbetar för social hållbarhet och ökad livsbalans för ledare och grupper. Ledarrollen kan vara utmanande och arbetstoppar kan öka stressen. Att prioritera bland arbetsuppgifter är ibland svårt. Mind Zone erbjuder dig stöd och avlastning i löpande arbetsuppgifter så att du kan fokusera på rätt saker i din organisation.


Behöver du en chef vid arbetstoppar eller tillfälliga vakanser? Med min långa chefserfarenhet kan jag erbjuda ett engagerat och operativt ledarskap från första dagen.