Grundutbildning i mindfulness

Möt våren i balans och med ökat välmående!

Nästa kurstillfälle startar torsdag 27/5-21

kl. 18:00-20:00. Kursen är 8 tillfällen och sker digitalt.

Mindfulness räknas som friskvård. Om du har friskvårdsbidrag från din arbetsgivare går det att använda för denna kurs. 

Varmt välkommen!

Grundkursen i mindfulness är forskningsbaserat träningsprogram som visar att vi kan öka vår livskvalitet och hälsa genom att öva medveten närvaro i vårt dagliga liv. Med mindfulness övar du din förmåga att välja var du lägger din uppmärksamhet och förmågan att stanna där så länge du önskar. Det kanske inte låter så spännande, men många upplever att det är en utmaning att få ihop livspusslet som leder till otillräcklighetskänslor och stress. Många av oss behöver vi en motvikt till alla yttre krav och intryck utifrån.


Förkunskaper:

Du behöver inga förkunskaper för att gå kursen. Alla är välkomna.


Kursens upplägg:

Kursen består av åtta lärarledda tillfällen à 1h 45 min. Kursen varvar mindfulnessträning, forskning och teori samt tillfällen för delning av erfarenheter mellan gruppens medlemmar. Mellan kurstillfällena får du förslag på träning som du genomför på egen hand.

Exempel från kursens innehåll:

  •  Introduktion av mindfulness

  • Genomgång av mindfulness nio attityder.

  • Avslappningsträning, mental träning och medvetandeträning.

  • Hur man tränar i vardagen.

  • Vad säger forskningen – vad som händer i hjärnan och om mindfulness positiva effekter.

  • Hur kan mindfulness minska stress, oro och sömnproblem. Vad händer när vi multitaskar?

  • Går det att styra sina tankar och känslor?

  • Hur du kan träna på din koncentration, fokus och impulskontroll.


Utbildningen är delvis upplevelsebaserad och träningen utvecklar förmågor som ökad självinsikt, reglering av emotioner, självledarskap, ökad inre kompass och självtillit, empati och lär oss att hantera stressfyllda situationer mer ändamålsenligt och utvecklar vår sociala förmåga.​