Grundutbildning i mindfulness

Återhämtningsplan

för hållbart arbetsliv & skolvardag

Det NYA normala är inte "business as usual" Många har reflekterat och insett att vi alltför ofta hamnar i stress och autopilot i ett ekorrhjul som snurrar allt fortare. Vi har nått vägs ände och behöver ta hand om oss själva och varandra både i arbetet, skolan och på hemmaplan för att vara långsiktigt hållbara och må och fungera bättre. 

Stress är ett problem som har många negativa effekter, både på ett personligt och organisatoriskt plan.


Vi står inför ett paradigmskifte med flera utmaningar kopplade till Hållbarhetsmålen 2030. Vi behöver börja med oss själva för att klara av de komplexa utmaningar och möjligheter vi står inför. 

Mindfulness (MBSR) Ger en mängd positiva effekter redan efter åtta veckors träning om ca 10 minuter per dag.

Här är några;

Bättre sömn

Minskad upplevd stress

Bättre relationer

Ökad koncentrationsförmåga

Bättre konflikthanteringsförmåga

Ökad förmåga att hantera känslor

Ökad närvaro

Bättre problemlösningsförmåga

Bättre relationer/arbetsklimat

Ökad kreativitet

 Friskvårdsbidraget går det att använda för denna kurs. 

Varmt välkommen att höra av dig för ett upplägg som passar för just din förskola/ skola eller organisation.