Chefsnätverk

10 träffar under 1 års tid

Utbildningen riktar sig till privatpersoner med yrkesroll som chef

Att leda en verksamhet är en fantastisk möjlighet och stundtals utmanande. Du som leder en verksamhet och är mellanchef har en viktig roll för verksamheten. För dig personligen kan det ibland vara ensamt. Att få dela dina mål, idéer och utmaningar och få reflektioner och stöd av dem som förstår dig utvecklar och stärker dig i ditt ledarskap.

Välkommen till ett nätverk för mellanchefer emellan!


Förkunskaper:

Verksam som chef.

Upplägg:

Vi träffas ca en gång i månaden under ett år - totalt 10 gånger.


Fokus för träffarna är ledarskap med utgångspunkt i gruppens behov och önskningar. Fördjupningsteman som t.ex. svåra samtal, förändringsarbete eller andra teman kan förekomma allt beroende på gruppens önskemål.

Kontakta mig för tid när nästa chefsnätverk startar.